Palvelut

Esimerkkejä ohjelmistopainotteisiin tutkimusprojekteihin tekemistäni toimeksiannoista

  • Projektipäällikkyys ~3pv/kuukausi.
  • Projektisuunnitelman katselmointi projektin hakuvaiheessa 2-3 pv
  • Projektihakemuksen kirjoittaminen
  • Väliraporttien ja/tai jaksoraporttien koostaminen
  • Projektidokumentaation (deliverables) tuottaminen

Palvelut projektin elinkaarella

Palveluita voit hyödyntää projektin eri vaiheissa: valmistelussa, sen aikana tai raportoinnissa ja dokumentoinnissa. Kaikkien palveluiden tavoitteena on varmistaa, että yritys voi keskittyä projektissaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Konsultaatio ja tutkimus

Osaamiseni puitteissa teen konsultaatiota, koulutusta ja ohjelmistotutkimusta. Joko osana tutkimusprojektia, sen valmistelua tai erillisenä hankkeena.

Projektien suunnittelu

Kirjoitan hakemuksia tai arvioin niitä. Voin auttaa myös sopivan konsortion kokoamisessa omien verkostojeni kautta.

Projekteissa toimiminen

Teen vuosien kokemuksella tutkimuprojektien hallintaa, neuvotteluita ja päivittäistä vuorovaikutusta ja viestintää sekä työpakettien koordinointia. Pienien projektien päällikkyys on usein osa-aikaista.